Esi unikāls un izvēlies neparastu studiju programmu Nīderlandē!

Industriālā dizaina inženierija Hāgas universitātē

Globalizācijas un moderno tehnoloģiju attīstības rezultātā iespēju lauks turpina paplašināties. Patērētāji pieprasa arvien jaunas tehnoloģijas, kuras būtu gan interesantas, gan arī funkcionāli noderīgas. Lai šīs vēlmes piepildītu, nepieciešami radoši un inovatīvi speciālisti, kuri spēj savas idejas realizēt dzīvē un sasniegt patērētājus. Šī laikmeta dizaina speciālistam jābūt ar plašāku skatījumu, jārada nākotnes produkts. Industriālā dizaina inženierija ir programma, kurā jaunieši iemācās saskatīt un izstrādāt risinājumus tagadnes un nākotnes pieprasījumam, apvienot kreativitāti ar uzņēmēja iemaņām. Turklāt šo studiju programmu jau pamanījuši un atbalsta uzņēmēji Nīderlandē un ārpus tās. Nekādu standarta risinājumu. Industriālā dizaina inženierija ir bagāta ar inovācijām. Jebkurai realizētajai idejai jābūt vērtīgai gan organizācijām un uzņēmumiem, gan sabiedrībai kopumā. Pirmajā studiju gadā tiek attīstīta pētniecības prasme, kā arī spēja saskatīt tendences un iespējas. Studenti mācās izstrādāt konceptus, izmantojot visas pieejamās tehnoloģijas, kā arī prezentēt savas idejas. Otrajā gadā tiek apgūti tehniskas dabas jautājumi un radīti reāli risinājumi, kurus pārvērst taustāmos rezultātos. Trešajā gadā ideja tiek realizēta dzīvē un var pārtapt par reālu biznesa iespēju. Ja Tu jūti nākotnes tendences, Tev ir ar inovatīvām idejām pilna galva, bet nepieciešamas vien praktiskas iemaņas – tad industriālā dizaina inženierija varētu būt Tavs aicinājums.

 

Ūdens menedžments HZ universitātē

Lai cik neparasti izklausītos šī studiju programma, tai ir liels potenciāls mūsdienu pasaulē, kur ūdens ir viens no apspriestākajiem tematiem. Kādi ir pasaules ūdens resursi? Kā tos pareizi pārvaldīt? Kādus efektus uz ūdeni atstāj klimata izmaiņas? Kā droši dzīvot piekrastē? Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, nepieciešami cilvēki, kas izprot jautājumus par ūdeni no dažādiem rakursiem un spēj to visu saprātīgi pārvaldīt. HZ universitātē šo programmu apgūst internacionālā kontekstā. Tas nozīmē, ka iegūtās zināšanas būs pielietojamas visā pasaulē. Bet kāpēc ūdens menedžments ir tik būtisks? Puse no pasaules iedzīvotājiem dzīvo piekrastē. Upju deltas ir ienesīgs ekonomisks reģions, taču jutīgs pret klimata pārmaiņām, piesārņojumu un nemitīgajām izmaiņām zemes izmantošanā. Šīs studiju programmas ietvaros tiks meklēti risinājumi ar ūdeni saistītām problēmām. Pirmajā studiju gadā studenti tiek iepazīstināti ar nozari kopumā. Viņi analizē kopīgo un atšķirīgo starp dažādām pasaules upju deltām un izprot klimata izmaiņu problēmas. Pēc gada students var izvēlēties, kurā no universitātes piedāvātajām nozarēm specializēties – Ūdens Ekotehnoloģijās vai Deltas Menedžmentā. Kas ir ūdens ekotehnoloģijas? Šajā programmā studenti koncentrējas uz ūdens ekosistēmu daudzveidību. Bioloģija, ķīmija, ekoloģija un vides tehnoloģija ir šīs specialitātes galvenie priekšmeti. Tiek pētītas dažādas ūdens sistēmas – upes un ezeri, deltas un grīvas, purvi, paisums un bēgums, piekrastes un pilsētas ūdeņi, pazemes ūdeņi. Apskatīta tiek arī cilvēka mijiedarbība ar ūdeni, kā cilvēks ar savām darbībām ietekmē ūdeni. Tiek apskatītas tādas tēmās kā ūdens kvalitāte un kvantitāte, piesārņojums, plūdu kontrole, sausums, notekūdeņu attīrīšana, apūdeņošana u.c. Savukārt deltas menedžmenta programmā uzsvars tiek likts uz nozares attīstību un ūdens pārvaldību, komunikāciju un ekonomiku, kā arī uz klimatiskajiem un juridiskajiem aspektiem. Studenti attīstīs vadības prasmes, lai uzsāktu un iesaistītos projektos, kas saistīti ar ūdeni.

 

Sensorās tehnoloģijas Hanze universitātē

Sensorās tehnoloģijas mūsdienās ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Tās ir nozīmīga sastāvdaļa visās elektroniskajās ierīcēs ko izmantojam ikdienā – telefonos, televizoros, automašīnās u.c. Sensoru tehnoloģijām ir plašas nākotnes iespējas - sensori palīdzēs uzstādīt jaunus slidošanas un peldēšanas rekordus, pārņems daudzus aprūpes darbinieku pienākumus un padarīs braukšanu ar automašīnu drošāku. Un tas notiks drīzāk nekā mēs domājam. Tieši tāpēc šī studiju programma ir tik pieprasīta jauniešu vidū. Turklāt tā tika atzīta par vienu no labākajām programmām Nīderlandē 2015. gadā. Programmas gaitā studenti piedalās pētījumos, attīsta un uzlabo esošās ierīces, produktus un pakalpojumus. Tu varēsi radīt jaunas sistēmas, būt nākamais tehniskais dizainers vai konsultants, projektu vadītājs vai pētnieks. Bet varbūt izmantosi savas uzņēmēja dotības un izveidosi pats savu kompāniju. HZ universitātē studentiem ir pieeja ap 500 dažādiem sensoriem, kā arī viņi patstāvīgi var strādāt bioloģijas, ķīmijas un elektronikas laboratorijās, izmantot 3D printerus un citas ierīces. Pirmajā gadā studenti koncentrējas uz dabaszinātnēm un enerģiju. Tiek apgūti tādi priekšmeti kā bioloģija, ķīmija, elektronika, matemātika, programmēšana. Otrajā gadā lekcijas vērstas uz dabaszinātnēm, robotiku, agrikultūru, un infrastruktūru. Trešajā gadā studenti apgūst dziļākas zināšanas par sensoriku. Pēdējā studiju gadā studenti izvēlas vienu no divām specializācijām – pētniecība un attīstība vai uzņēmējdarbība. Pirmā attīsta praktiskas iemaņas, lai varētu darboties inženierijas jomā, otrā – attīsta uzņēmēja prasmes jauna biznesa uzsākšanai.

 

Spēļu dizains un izstrāde Saxion universitātē

Vai tu jau no bērnības esi aizrāvies ar datorspēlēm? Vai esi radoša un mākslinieciska personība? Vai spēļu dizains Tev šķiet aizraujošākā nodarbe pasaulē? Iegūsti bakalaura grādu spēļu dizainā un izstrādē Nīderlandē. Spēļu industrija ir milzīga un tā vēršas plašumā. Spēles kļūst arvien reālistiskākas, mākslinieciski augstvērtīgākas un izdomas bagātākas. Parādās arvien vairāk iespēju „padzīvot” virtuālajā realitātē, piemēram, ar 3D briļļu palīdzību. Līdz ar to mūsdienās spēļu dizains neparobežojas vien ar datorspēlēm. Darbības lauks ir daudz plašāks. Dažādas interaktīvas spēles tiek izmantotas ne tikai izklaidei, bet arī izglītošanai. Ir nepieciešami radoši un prasmīgi spēļu veidotāji. Ar spēļu radīšanu Tu ieej pasaulē bez robežām. Šī studiju programma paredzēta tiem, kas aizrāvušies ar dizainu, tiem, kas sevī mākslinieku un labprāt izmantotu savu talantu. Ja Tevi interesē spēļu tehniskā puse, tad piemērots variants ir spēļu inženierija. Taču abas programmas nepārtraukti komunicē savā starpā, lai radītu neatkārtojamu un aizraujošu spēļu pasauli. Pirmajos divos gados studenti apgūst pamatzināšanas par spēļu mākslu, 2D/3D, spēļu dizainu, mācās darboties ar dažādām programmām – Photoshop, Flash Pro, Maya un Unity 3D. Tāpat būs jāapgūst arī programmēšanas pamati, reklāma, 3D animācija un mārketings. Otrais gads noslēdzas ar paša veidotu projektu. Pārējie divi gadi vērsti uz praktisku darbību savā laukā un, protams, savas spēles mākslinieciskā ietvara izstrādi.

 

Cirka un izpildītājmākslas programma Fontys universitātē

Ja esi sajūsmā par laikmetīgo cirku, esi nodarbojies ar akrobātiku un Tev patīk uzstāties publikas priekšā, tad cirka un izpildītājmākslas studiju programma pavērs durvis uz reālu darbu šajā nozarē. Šajā studiju programmā jauni, talantīgi cilvēki apgūst cirka mākslinieka profesiju. Laikmetīgā cirka mākslinieka nākotne ir darbs plašā, pelnošā un profesionālā nozarē, kura ir attīstījusies un aptvērusi dažādas struktūras: cirku, varietē, ielu mākslu, teātri, izklaides industriju u.c. Studiju programmas noslēgumā Tu iegūsi bakalaura grādu cirka un izpildītājmākslā, kas ir internacionāli pazīstams nozares diploms. Jau vairāk nekā divas dekādes cirks rada autentisku mākslu, ietekmējoties no citām izpildītājmākslām un tēlotājmākslas. Tajā pašā laikā cirks bagātina šīs mākslas formas, radot neatkārtojamu, māksliniecisku baudījumu. Profesionāls cirka mākslinieks ir augsti kvalificēts profesionālis, kurš perfekti pārvalda vienu vai divas cirkā izmantojamās tehnikas. Turklāt viņam ir plašas zināšanas un prasmes arī citās mākslas formās (dejā, teātrī, mūzikā). Viņš ir spējīgs eksperimentēt un sapludināt šīs mākslas formas. Viņš strādā kā solo mākslinieks vai arī ir grupas dalībnieks. Akadēmiskais studiju rāmis sastāv no intensīvas refleksijas par mākslu un par mākslinieka vietu kultūrā un sabiedrībā. Studiju programma sastāv no 8 moduļiem. Katrs modulis ietver konkrētu skaitu mācību priekšmetu. Studenti apgūst tādus moduļus kā cirka tehnikas, ekspresija un interpretācija, sports, teorija un metodes, pētniecība, izpildītājmāksla, karjeras plānošana un menedžments, noslēguma darbs/prakse. Laikmetīgā cirka izpildītājs atrod darbu dažādās ar cirku saistītās jomās, kā arī citās struktūrās. 

 

Industrial Engineering & Management Fontys universitātē

Ja esi radošs, labprāt iesaisties problēmu risināšanā, Tevi interesē uzņēmumā notiekošie procesi un to mijiedarbība, un Tu iespējams vēlētos kādu dienu izveidot savu uzņēmumu, tad bakalaura studiju programma Industrial Engineering & Management Fontys UAS universitātē Nīderlandē ir radīta tieši Tev! Tā ir 4 gadu studiju programma, kas orientēta uz uzņēmuma darbības principu izpratni, optimizāciju un problēmu risināšanu tādās jomās kā ražošana, loģistika un iepirkumi. Programma aptver visus aspektus, kas attiecas uz veiksmīgu uzņēmuma darbības koordinēšanu un vadīšanu. Studiju programma sniedz studentiem ne tikai teorētiskas zināšanas par uzņēmumā notiekošajiem procesiem, bet arī praktisku pieredzi sadarbībā ar Brainport Eidhoven reģiona uzņēmumiem.

Pirmajā studiju gadā Tu iegūsi zināšanas par ražošanas procesiem un tehnikām, izstrādāsi priekšlikumus īstiem uzņēmumiem, kas atrodas pārmaiņu procesā, kā arī apgūsi pamatzināšanas menedžmentā, ekonomikā un projektu vadīšanā. Praktiskajos darbos Tev būs jāmeklē atbildes uz jautājumiem „kā ražot efektīvāk?”, „kā organizēt jaunās rūpnīcas darbību?” un „cik izdevīga būtu ārpakalpojumu izmantošana?”. Jau otrā mācību gada sākumā Tu mācīsies risināt problēmas, ar kurām ikdienas darbībā saskaras uzņēmumi. Kopā ar kursabiedriem, pasniedzējiem un sadarbības uzņēmumu pārstāvjiem Tu iesaistīties biznesa procesu uzlabošanā un pielietosi iegūtās zināšanas praksē. Trešajā studiju gadā Tev būs iespēja izvēlēties mācību priekšmetus un iziet praksi kādā starptautiskā uzņēmumā, kuras laikā Tev būs jāpiedāvā un jāīsteno risinājums kādai uzņēmuma problēmai, piemēram, ražošanas izmaksu samazināšana vai jaunu tirgus segmentu apgūšana. Pēdējā studiju gadā Tu kopā ar kursabiedriem izstrādāsi projektu, kura ietvaros palīdzēsi kādam starptautiskam uzņēmumam īstenot plānotās izmaiņas, piemēram, loģistikas ķēdes darbības optimizācija. Savukārt pēdējā semestrī izstrādāsi bakalaura darbu.

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!