Jūsu ieguvums vakara kursos!

Svešvalodas apgūšana vakara kursos:

Piedāvājam uzzināt, kā Jūs attīstīsiet  valodas pamatprasmes (lasīšanu, klausīšanos, rakstīšanu un runāšanu) katrā kursa līmenī, lai varētu pielietot valodu. Kursu pamatā ir Eiropas Padomes dokumentā ” Eiropas kopīgās pamatnostādnes valodu apguvei: mācīšanās, mācīšana, vērtēšana” aprakstītā zināšanu līmeņa sistēma. (A1, A2, B1, B2, C1, C2, kur A1 ir viszemākais līmenis un C2 – visaugstākais). IC Durbe piedāvā apgūt svešvalodu no A1 līdz B2, 32 akadēmiskās stundās.  Valodas apguves rezultātu ietekmēs katra spējas, prasmes un motivācija.

Iepazīstieties ar zemāk publicēto kursu aprakstu un vēlam VEIKSMI MĀCĪBĀS! 

 

Kursu līmenis Kursu apraksts

A1 līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Nodarbībās mācīsieties ne tikai lasīt, rakstīt un pareizi izrunāt jaunos vārdus, ievērojot uzsvaru un intonāciju, bet lietot pieklājības frāzes, veidot teikumus, uzdosiet vienkāršus jautājumus un veidosiet atbildes. Mācīsieties sazināties, veidojot dialogus un strādājot pāros.  Lasīsiet informāciju par personībām, dažādiem pasākumiem, aizpildīsiet veidlapas, anketas, rakstīsiet apsveikumus un novēlējumus, izmantojot vienkāršas valodas konstrukcijas.

Ko būsiet apguvuši? Jūs sapratīsiet un lietosiet zināmus ikdienas izteicienus, mācēsiet iepazīstināt ar sevi un citiem, uzdot  vienkāršus jautājumus un sniegt informāciju.

A1+ līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Nodarbībās turpināsiet apgūt vārdu krājumu, kā iepirkties veikalā, veikt darījumus pastā vai bankā. Veidojot dialogus vai iejūtoties lomu spēlēs, mācīsieties iegūt nepieciešamo informāciju par ceļošanas iespējām, sabiedrisko transportu, vaicāt un noskaidrot virzienus, iegādāties biļetes, preces un pakalpojumus. Joprojām liela uzmanība tiks pievērsta jauno vārdu izrunai un intonācijai. Būs daudz klausīšanās uzdevumu, kas attīstīs un veicinās Jūsu komunikācijas prasmes.

Kursa noslēgumā varēsiet sazināties par labi zināmām tēmām, ja sarunas biedrs runā lēni un skaidri. Jūs mācēsiet uzrakstīt īsu, vienkāršu tekstu, piemēram, apsveikumu vai aizpildīt veidlapu ar personas datiem.

A2 līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Kursos atkārtosiet, aktivizēsiet un nostiprināsiet iepriekš apgūto vārdu krājumu un gramatiku. Mācīsieties stāstīt par sevi, ģimeni un draugiem, dzīvesvietu, vaļaspriekiem un interesēm. Iesaistoties lomu spēlēs un dialogos, runāsiet par notikumiem un pasākumiem. Lasīsiet īsus aprakstus par ikdienišķām situācijām. Tiks apgūtas sarežģītākas gramatikas konstrukcijas.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet komunicēt, izmantojot biežāk lietotos izteicienus svarīgākajās dzīves situācijās. Piemēram, sniedzot privātu informāciju, veicot iepirkšanos, orientējoties apkārtnē, runājot par mācībām vai darbu. Mācēsiet uzdot vienkāršus jautājumus, lai saņemtu nepieciešamo informāciju.

A2+ līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Ar dialogu un lomu spēļu palīdzību, Jūs paplašināsiet vārdu krājumu par tādām tēmām kā iepirkšanās, cenas, ģimenes svētku svinēšana, kā arī mācīsieties veikt salīdzinājumus, izteikt šaubas, bažas, pārliecību. Tiks izmantota sarežģītāka gramatika un bagātīgāks vārdu krājums, lai aprakstītu pagātnes notikumus un personīgo pieredzi, ikdienas darbus,  plānotos pasākumus. 

Kursa noslēgumā varēsiet sazināties ikdienas situācijās, piemēram, pasūtot ēdienus un dzērienus, iepērkoties, jautājot un izsakot viedokli.

B1 līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Kursu laikā aktivizēsiet esošās zināšanas un mācīsieties izteikt savu viedokli, sniegt padomu par kādu zināmu tēmu, saprast instrukcijas un publiskos paziņojumus, aprakstīt ikdienas aktivitātes, atvainoties un paust dažādas emocijas un nodomus. Kursa noslēgumā mācēsiet pastāstīt vai uzrakstīt vienkāršu tekstu par pieredzēto vai vienkāršiem notikumiem, piemēram, ceļojumu, aprakstot savas emocijas un attieksmi, kā arī rakstīt ziņas, īsas vēstules un e-pastus saistībā ar plānotiem pasākumiem vai izmaiņām tajos. Varēsiet bez iepriekšējas sagatavošanās iesaistīties sarunā par labi zināmiem vai interesējošiem tematiem.

B2 līmenis (32 akadēmiskās stundas)

Kursos iekļautās tēmas dos iespēju atkārtot un nostiprināt iepriekš iegūtās zināšanas, atgriezties pie neskaidrībām, paplašinot savas zināšanas. Jūs mācīsieties sniegt detalizētu, uz faktiem balstītu informāciju, paust emocijas, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un paust attieksmi Mācīsieties pamatot savu nostāju un paskaidrot problēmas būtību gan mutiski, gan rakstiski, pildot dažādus uzdevumus, piemēram, veidojot kopsavilkumus, izsakot viedokli vai  komentārus, kā arī pildīsiet aizvien sarežģītākus klausīšanās uzdevumus.

Pabeidzot mācības, Jūs daudz labāk sapratīsiet intervijas tiešraidē, sarunu šovus, spēsiet sniegt detalizētu informāciju, kas balstīta uz faktiem, paust plašu emociju spektru, aizstāvēt savu viedokli diskusijās un izteikt attieksmi, kā arī uzrakstīt skaidru, detalizētu aprakstu par dažādām tēmām, raksturojot priekšrocības un trūkumus.

 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!