Konkursa ''Ārvalstu izglītības labirintos'' nolikums

Konkursa
"ĀRVALSTU IZGLĪTĪBAS LABIRINTOS" nolikums

 

Sagaidot Education Centre Durbe 18 gadu jubileju, uzņēmums, pieaicinot savus sadarbības partnerus, rīko konkursu jauniešiem, lai aktualizētu labas, starptautiski atzītas izglītības lietderību, nākotnes plānu realizācijā, veicinātu informācijas apriti sabiedrībā par vidējās, augstākās un tālākizglītības, kā arī svešvalodu apguves iespējām ārvalstīs.

Konkursa mērķi:

 • Popularizēt plašās mācību un izglītības iespējas ārvalstīs, rosinot skolēnus izvērtēt to piemērotību savu mērķu sasniegšanai
 • Iepazīstināt sabiedrību ar populārākajām un pieprasītākajām programmām: valodu nometnes Lielbritānijā un Maltā, kultūras apmaiņas programma, mācības vidusskolās un studijas augstskolās;
 • Veicināt un atbalstīt skolēnu centienus iegūt augstvērtīgu vidējo un augstāko izglītību ārzemēs;
 • Aktualizēt Eiropas valodu dažādību,  valstis, pilsētas un  skolas, kurās tās var apgūt, kā arī specializētos eksāmenus, kas apliecina sasniegto valodas zināšanu līmeni.

Konkursu rīko:  Education Centre DURBE, SIA

Konkursu finansē: Education Centre DURBE SIA, balvu finansējuma sadalījums sadaļā „Konkursa balvu fonds”.

Konkursa dalībnieki: Konkursā var piedalīties visi LR skolu skolēni, kas šobrīd mācās no 7. līdz 12.klasei gan kā individuālie dalībnieki, kā arī vienlaicīgi pārstāvēt savu klasi, pretendējot uz balvu kādā no klašu grupām, iesniedzot projektu konkursa finālam.

Konkursa norise

Konkurss „ĀRVALSTU IZGLĪTĪBAS LABIRINTOS"  norisināsies 3 kārtās no 2014.gada 20.janvāra līdz 16.maijam. Līdz 2014.gada 20.janvārim konkurss tiek izsludināts publiski uzņēmuma mājas lapā www.durbe.edu.lv, kā arī portālos www.e-klase.lv, www.draugiem.lv/ECDurbe, www.facebook.com/ECDurbe un citos masu informācijas līdzekļos un sadarbības partneru mājas lapās un norisināsies:

1. kārta. No 2014.gada 20. līdz 31.janvārim. Visi piedalās kā individuālie dalībnieki, atbildot uz Education Centre DURBE mājas lapā publicētajiem konkursa jautājumiem, atbildes iesniedzot elektroniskā veidā mājas lapā www.durbe.edu.lv; 1. kārtas konkursa atbildes tiek apkopotas līdz 10.februārim un  ne vēlāk kā 14.februārī publicēts uzvarētāju saraksts.

2.kārta.  No 2014.gada 17. līdz 28.februārim. Visi turpina piedalīties kā individuālie dalībnieki, atbildot uz Education Centre Durbe mājas lapā publicētajiem konkursa 2. kārtas jautājumiem un izpildot uzdevumus, atbildes iesniedzot elektroniskā veidā mājas lapā www.durbe.edu.lv; 2. kārtas atbildes tiek apkopotas līdz 10. martam un ne vēlāk kā 20. martā tiek publicēts finālistu saraksts, kas izvēlēts saskaņā ar 3. kārtas noteikumiem.

3. kārta.Konkursa fināls tiek organizēts atsevišķi individuālā konkurencē un divās klašu grupās: no 7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei.

Individuālās konkurences finālam konkursa žūrijas pārstāvji izvirza tos dalībniekus, kas secīgi atbilst šādiem kritērijiem:  
* dalībnieks mācās LR skolā no 7. līdz 12.klasei
*  ir piedalījies abās  pirmajās konkursa kārtās
* ir pareizi atbildējis uz visiem konkursa jautājumiem
* konkursa žūrija dalībnieka veiktos 2. kārtas uzdevumus ir ierindojusi pirmo 150 labāko vidū un žūrijas pārstāvji to pasludina par finālistu.  Finālisti  tiek uzaicināti iesniegt projektu konkursa finālam.
Individuālā konkurencē tiek piešķirta 1., 2. un 3.vieta. 1.vietas ieguvējs saņem galveno balvu- mācību braucienu uz Maltu.

Klašu grupu finālā varēs piedalīties VISAS tās klases, kurās 70% skolēnu ir piedalījušies abās pirmajās divās kārtās (individuālā kārtā), tādēļ aicinām mudināt klasesbiedrus piedalīties visās konkursa kārtās. Izsludinot konkursa 3. kārtu tiek publicēts fināla uzdevums un klašu projekti tiek vērtēti divās klašu grupās: no 7. līdz 9. klasei un no 10. līdz 12. klasei. Katrā klašu grupā tiek noteikta uzvarētājklase, kas saņem galveno balvu, kā arī 2. un 3.vietas ieguvēji.
Galvenā balva - pilnas dienas ekskursija visai klasei uz jebkuru vietu Latvijāpēc klases izvēles (tiek saskaņots ar Education Centre Durbe), tai skaitā transports no skolas uz izvēlēto vietu un atpakaļ, ekskursija brauciena galapunktā.

Fināla uzdevums: finālā būs jāiesniedz un/vai jāiesūta konkursa žūrijai projekts, kuru varēs  izpildīt, parādot visdažādākās klašu skolēnu spējas, idejas, zināšanas, motivāciju, azartu utml., tai skaitā video,  IT, tēlotājmākslas, lietišķās mākslas, prozas, prezentāciju utml. formātos. Projekta tēmas kā individuālās konkurences dalībniekiem, tā arī klašu grupām, tiks paziņotas izsludinot 3. kārtu.
Projektu iesniegšanas termiņš gan individuāliem, gan klašu projektiem: 2014.gada 23.aprīlis, nogādājot tos vai iesūtot: Education Centre DURBE, Konkursam, Raiņa bulv. 31-6, Rīga, LV 1050 vai nosūtot elektroniski uz sekojošu e-pasta adresi: konkurss@durbe.edu.lv. Projekti atgriezti netiek un Education Centre Durbe ir tiesības projektu darbus un to autoru vārdus publicēt bez papildu saskaņošanas.

Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 16. maijam, balvu nominanti tiks uzaicināti uz svinīgu balvu pasniegšanu un rezultātu paziņošanu 2014.gada 16. maijā, kas norisināsies Rīgā.  

Projektu vērtēšanas kritēriji: atbilstība izvēlētajai tēmai, tēmas atspoguļojuma daudzpusība izvēlētajā formātā, darba vizuāli - mākslinieciskā kvalitāte, projekta unikalitāte, projekta sagatavošanā un realizācijā iesaistīto klases skolēnu īpatsvars;

Projektus vērtēs konkursa žūrija un nominēs 1., 2. un 3. vietas ieguvējus.

Žūrijas sastāvs

 1. Nora Poiša, Education Centre DURBE, vadītāja
 2. Tomas Simonsson, STS language schools, Sweden, Partner Relations Manager
 3. Alexandra Valletta, Malta Tourism Authority, Malta, Segment Head for English Language Travel
 4. Ekaterina Petrova, Stenden University of Applied Sciences, Netherlands, International Account Manager
 5. Dace Miška, Oxford University Press, Latvija, ELT Consultant
 6. Vita Skaidiņa, Žurnāls jauniešiem „We Respect”
 7. Ilze Veisbārde, Jāņa Rozes grāmatnīca, Reklāmas un sabiedrisko attiecību daļas vadītāja
 8. Jeļena Ozola, Education Centre DURBE, mārketinga menedžere
   

KONKURSA BALVU FONDS

Konkursa balvas individuālā konkurencē:

1. vieta  – Angļu valodas nometne Maltā uz 1 nedēļu (nometni nodrošina STS, Sweden, sadarbībā ar Education Centre DURBE, aviobiļeti nodrošina Sofi Tūre), kā arī vārdnīcas un grāmatas angļu valodā no Oxford University Press un J.Rozes Grāmatnīca.

2. vieta – Krievu valodas piedzīvojums uz 1 nedēļu starptautiskajā krievu valodas skolā „Durbe Russian language school” 2014.gada vasarā, žurnāla jauniešiem „We respect” gada abonements, kā arī vārdnīcas un grāmatas angļu valodā no Oxford University Press un Jāņa Rozes Grāmatnīca.

3. vieta - Žurnāla jauniešiem „We respect” gada abonements, kā arī vārdnīcas un grāmatas angļu valodā no Oxford University Press un Jāņa Rozes Grāmatnīca.

Konkursa balvas 7. - 9. klašu grupa

1.vieta – Pilnas dienas ekskursija visai klasei uz jebkuru vietu Latvijā pēc klases izvēles (tiek saskaņots ar Education Centre Durbe), tai skaitā transports no skolas uz izvēlēto vietu un atpakaļ, ekskursija brauciena galapunktā (pilsēta, muzejs, rūpnīca, fabrika utml.), kā arī ieejas biļete uz galveno/vienu apskates objektu. Ekskursiju sponsorē Malta Tourism Authority.

2. vieta – Vērtīgu grāmatu komplekts no Oxford University Press

3.vieta- Praktiski kancelejas suvenīri ar Maltas atribūtiku no Maltas Tourism Authority

Konkursa balvas 10. - 12. klašu grupa

1. vieta- Pilnas dienas ekskursija visai klasei uz jebkuru vietu Latvijā pēc klases izvēles (tiek saskaņots ar Education Centre Durbe), tai skaitā transports no skolas uz izvēlēto vietu un atpakaļ, ekskursija brauciena galapunktā (pilsēta, muzejs, rūpnīca, fabrika utml.), kā arī ieejas biļete uz galveno/vienu apskates objektu. Ekskursiju sponsorē Stenden University of Applied Sciences.

2.vieta – Vērtīgu grāmatu komplekts no Oxford University Press

3.vieta- Praktiski kancelejas suvenīri ar Maltas atribūtiku no Maltas Tourism Authority

 Apstiprināts
2014. gada 10.janvārī, Rīgā
Education Centre Durbe direktore Nora Poiša

tālr. 67844499; mob. 29284480
e-pasts – nora@durbe.edu.lv
Informācija: www.durbe.edu.lv

Atslēgvardi: 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!