Brīdinājuma ziņojums

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Cenas

Mini grupu kursi

 • 8 nedēļas, 32 ak. stundas. Mācības 2 reizes nedēļā.
 • Vakara grupas no plkst. 18:10 - 19:40 šādām valodām un zināšanu līmeņiem:
  • Angļu valoda A2 - B1;
  • Latviešu valoda A1 - B1;
  • Krievu valoda A1 - B2.
 • Izglītojamo skaits: 4-7 cilvēki;
 • Kursa cena: 199 EUR.

ISIC vai ITIC kartes īpašniekiem – 15% atlaide;
3+ Ģimenes kartes īpašniekiem – 20% atlaide.

Lietišķā valoda

 • 4 nedēļas, 24 ak.stundas. Mācības 3 reizes nedēļā.
 • Vakara grupas no 18.10 līdz 19.40 šādām valodām un zināšanu līmeņiem:
  • Angļu valoda A2+/B1
  • Latviešu valoda A2+/B1
  • Krievu valoda A2+/B1
 • Maksimālais kursa dalībnieku skaits: 8 cilveki;
 • Kursa cena: 190 EUR.

Superintensīvie krievu valodas kursi (max 8 cilv. grupā)

 • 20 ak. stundas nedēļā. Mācības katru darba dienu no pirmdienas līdz piektdienai.
 • Rīta grupas no 9.00 līdz 12.30;
 • Mācības iespējams sākt jebkurā pirmdienā (izņemot iesācēji līmeni, kuriem ir noteikti speciālie kursa sākuma datumi).
 • Krievu valoda A1, A2, B1 un B2; Latvijas iedzīvotājiem tiek piemērota ievērojama mācību maksas atlaide no cenām, kas pieejamas www.russian-academy.com, bet atlaides lielums jāsaskaņo indivdiduāli.
Mācību ilgums Akadēmisko stundu
skaits

Cena ar atlaidi
1 nedēļa 20 150 EUR
4 nedēļas 80 600 EUR
6 nedēļas 120 900 EUR
8 nedēļas 160 1200 EUR

Individuālie kursi

 • Sākot no 4 ak. stundām nedēļā (1 ak.stunda - 40 minūtes). Minimālais akadēmisko stundu skaits vienā reizē- 2 ak. st. Minimālā intensitāte: 4 ak. st. nedēļā. Minimālais pieteikums: 10 nodarbības (katra nodarbība sastāv no 2 ak. stundām).
  Mācības darba dienās no 8.00 līdz 21.00. Individuāli piedāvājam apgūt: angļu, franču, krievu, latviešu, dāņu, spāņu, itāļu, arābu, vācu, japāņu u.c. valodas.

Individuālas valodas  nodarbības Pamata valoda Biznesa valoda Specializētā valoda

Sagatavošanās
eksāmeniem
(TOEFL, IELTS)

10 nodarbības 430 EUR 480 EUR 480 EUR 480 EUR
20 nodarbības

 840 EUR

930 EUR 930 EUR 930 EUR

Cena par mācībām sestdienās un svētdienās tiek paaugstināta par 15% un minimālais akadēmisko stundu skaits vienā reizē: 4. ak. st.

Profesionālās pilnveides izglītības programmas

 Apmaksa notiek par katru kalendāru mēnesi (160 EUR mēnesī vai 40 EUR nedēļā). Izglītojamā pienākums ir laicīgi veikt maksājumu par programmu, saskaņā ar rēķinu. Pirmais maksājums - 80 EUR. Ja izglītojamais neveic maksājumu noteiktā termiņā, Izglītības iestāde nenodrošina izglītojamo ar mācībām.  Mācības tiek uzskaitītas par veiksmīgi pabeigtām, ja izglītojamais ir apmeklējis vismaz 75% no zināšanu līmeņa apguvei nepieciešamajām stundām un sekmības līmenis ir vismaz 60%.

      Pēc sekmīga mācību perioda un visu pārbaudes darbu nokārtošanu, kursa noslēgumā Izglītības iestāde izsniedz „Apliecību par profesionālās pilnveides programmas apgūšanu”, kā arī Izglītības iestādes sasniegto zināšanu līmeni apliecinošu sertifikātu, kurā atspoguļotas apgūtās valodas  pamatprasmes atbilstoši „Eiropas Kopējām Pamatnostādnēm Valodu Mācīšanā, Apguvē un Valodas Prasmju Pārbaudē” („Common European Framework of Reference for Languages (CERF)”).

Visu kursu cenās iekļauti nepieciešamie izdales materiāli.

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!