Brīdinājuma ziņojums

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Mācību metode

Mēs ļoti ceram, ka izvēloties mācību iestādi angļu, krievu, latviešu vai citas valodas apguvei, bez izmaksām, kas prasa būtisku līdzekļu ieguldījumu no ģimenes budžeta, Jums ir svarīgi zināt, ka Education Centre DURBE saņemsiet kvalitatīvu, labi strukturētu un pārdomātu pakalpojumu, kas radīts ņemot vērā jaunākas tendences un prasības valodu mācību jomā labākajās Eiropas skolās.

Ko jūs iegūstat, izvēloties Eaquals akreditētu skolu?

Education Centre DURBE ir vienīgā skola Baltijā un Skandināvijā, kas ir saņēmusi starptautisko EAQUALS kvalitātes akreditāciju.

  • Mācīšana ir efektīva, labi plānota, pasniedzēji ir augsti kvalificēti profesionāļi ar pieeju plašam mācību līdzekļu klāstam.
  • Mācību sistēmas ir pārbaudītas, mācību process ir patīkams, skaidri definētās kursu programmas nemainīgi nodrošina pozitīvus rezultātus.
  • Eaquals kvalitātes standarti ir īpaši izstrādāti valodu apguvei. To galvenais mērķis ir nodrošināt izglītojamo visaptveroši pozitīvu mācību pieredzi.
  • Skaidra, precīza un izsmeļoša informāciju par piedāvātajiem pakalpojumiem.
  • Eaquals akreditācija papildus valsts nozīmes akreditācijai apstiprina nemitīgu tiekšanos uz izcilību.
  • Precīzs un pamatots zināšanu novērtējums un atbilstošas telpas un resursi.

Eaquals akreditētās mācību iestādes atbilst visaugstākajiem kvalitātes standartiem  valodu apguvē un mācības pie mums kļūs par jūsu labāko iespējamo mācību pieredzi!

Izmantojam progresīvāko, efektīvāko un augstāk novērtēto KOMUNIKATĪVO mācību metodi

Tā ir uz saziņu jeb komunikāciju vērsta mācību metode, lai izglītojamais varētu sākt attīstīt valodas prasmes un runāt svešvalodā jau no pirmās nodarbības. Pasniedzējs skaidro jauno mācību materiālu vai vārdus, izmantojot dažādus vizuālos uzskates līdzekļus. Izlasot vai apskatot jaunus vārdus vai frāzes, izglītojamais uzreiz sāk tos pielietot savā runā, veido dialogus, sastāda teikumus vai uzdod viens otram jautājumus, izmantojot jaunapgūtos vārdus kontekstā. Kamēr izglītojamie vingrinās, pasniedzējs kontrolē, palīdz, palabo, lai jau pašā sākumā iemācītos valodu fonētiski un gramatiski pareizi.
Nodarbību laikā pasniedzējs vairāk ir kā palīgs, novērotājs no malas, kurš dod instrukcijas un ieteikumus, ņemot vērā to nepieciešamību un izglītojamo individuālās spējas. Pasniedzējs modelē un variē situācijas, parāda to dažādību, lai izglītojamais reaģētu formālā un neformālā situācijā, uzturētu sarunu jebkādos apstākļos un maksimāli pielietotu valodas prasmes.

Kāds ir ieguvums no komunikatīvās mācību metodes?

Lielākais ieguvums ir tas, ka šī metode ir efektīva abiem studentu tipiem - gan klusajiem un kautrīgajiem, gan tiem, kuri mācību procesā vienmēr ir aktīvi un runātīgi. Ja esat kautrīgs, Jūs saņemsiet pozitīvu atbalstu no pasniedzēja, kurš Jūs iedrošinās un iesaistīs mācību aktivitātēs. Soli pa solim Jūsu pārliecība par savām spējām pieaugs un Jūs aktīvāk iesaistīsieties mācību procesā, izmantojot apgūstamo valodu. Ja esat ļoti aktīva personība un jūtaties pašpārliecināts, šī ir iespēja kļūt par lielisku partneri grupas biedriem, izpēlējot dialogus, piedaloties pāru un grupas aktivitātēs, diskusijās un prezentācijās. Tajā pašā laikā uzmanīgais pasniedzējs pārliecināsies, ka izmantojat atbilstošu leksiku, un izlabos gramatikas kļūdas.  

Pateicoties šai metodei, izglītojamajam sāk darboties vizuālā, mehāniskā un dzirdes atmiņa, un ar to palīdzību visveiksmīgāk tiek apgūta svešvaloda, jo izglītojamajiem šis mācību process ir liels pārsteigums un izaicinājums. Tomēr pēc kāda laika ir redzama pārliecība par savām valodas prasmēm, kā arī pateicība par iespēju tik ātri un kvalitatīvi apgūt jaunu valodu.

Kā tiek noteikts, kurā zināšanu līmeņa grupā būs jāmācās

Pirms mācību uzsākšanas, ja izglītojamajam ir kaut vai nelielas zināšanas izvēlētajā svešvalodā, jāpilda tests, kas ir IC Durbe mājaslapā. Ņemot vērā, ka gramatikas testa rezultāti ne vienmēr objektīvi atspoguļo reālās zināšanas, jo testā tiek piedāvāti atbilžu varianti un dažreiz atbilde tiek izvēlēta intuitīvi, nevis balstoties uz izpratni un zināšanām. Tāpēc bez šī testa veicam arī  sarunvalodas pārbaudi vai nu klātienē vai pa telefonu, kas, protams, ir ļoti ērti klientiem. Tā ir īsa, aptuveni 3-5 minūtes ilga saruna par ikdienišķām tēmām. Tā kā sarunai nav nepieciešams iepriekš sagatavoties, jo nav zināmi jautājumiem, uz kuriem būs jāatbild, tās laikā atspoguļojas reālais vārdu krājums un gramatikas pielietojums. Tās arī ir esošās zināšanas un prasmes, kuras, uzsākot mācības, ir jāturpina attīstīt un pilnveidot. Izvērtējot gramatikas testa un runātprasmes rezultātus, tiek noteikts zināšanu līmenis un apstiprināts mācību sākums izglītojamajam pieejamās mācību dienās un laikos.
Ieguvums kursantam - gan gramatikas, gan sarunvalodas pārbaude ir vajadzīga, lai varētu noteikt zināšanu līmeņi un uzsākt mācības atbilstošā grupā, un mācību laikā to nevajadzētu mainīt, lai kursanti justos komfortabli un pārliecināti, ka mācīsies tieši to, kas viņiem nepieciešams un to darīs ar motivāciju, pārliecinoties par savu progresu, nevis lieki tērēs laiku atkārtojot jau zināmo vai tieši otrādi – ar grūtībām spēs sekot, ja uzsāks mācības augstāka līmeņa grupā.

Kad un cikos būs jāmācās?

Aizpildot pieteikuma veidlapu, katram ir iespēja izvēlēties sev ērtākās mācību dienas un vēlamos laikus. IC Durbe  respektē izglītojamo iespējas un vēlmes, tāpēc piedāvājums ir ļoti plašs un daudzpusīgs. Ir padomāts gan par tiem, kas var mācīties pēc darba vai mācībām skolā vai augstskolā. Kad būs nokomplektēta grupas, ar katru no jums sazināsies elektroniski vai ar sms palīdzību un savlaicīgi paziņos par mācību uzsākšanas dienu un laiku, atbilstoši kursu noteikumiem.

Ko kursos iemācīs?

Mūsdienās lielākai daļai kursantu ir svarīgi spēt runāt, tas tiek ņemts vērā, bet neskatoties uz to nodarbībās būs gan jālasa, gan jāraksta, gan jāpilda klausīšanās uzdevumi, un, protams,  daudz jārunā, tātad tiks attīstītas visas valodas pamatprasmes, lai apgūto varētu pielietot ikdienā. Klausīšanās uzdevumi palīdzēs uztvert un saprast teikto, kā arī atbildēt svešvalodā gan pa telefonu, gan satiekoties ikdienā ar ārzemniekiem. Pildot dažādus rakstu darbus, apgūsiet un uzlabosiet prasmi rakstīt e-pastus, lietišķās vēstules, CV un citas svarīgas lietas. Lomu spēles un situāciju dialogi  palīdzēs iejusties dažādās situācijās un jūsu vārdu krājums kļūs bagātāks. Būs iespēja apgūt arī sarunvalodas etiķetes nianses.

Kādā valodā notiks mācības?

Nodarbības notiks tajā svešvalodā, kuru būsiet izvēlējies. Piemēram, ja gribēsiet apgūt angļu valodu (vai jebkuru citu), tad pasniedzējs ar vienkāršu vārdu, attēlu, mīmikas palīdzību skaidros jauno vārdu nozīmi, bet tos netulkos! Tas ir tāpēc, lai jūs nodarbības laiku izmantotu maksimāli efektīvi – visu laiku dzirdētu tikai apgūstamo svešvalodu un to pielietotu. Ja būs kāds vārds, par kura nozīmi nebūsiet pārliecināts un gribēsiet to precizēt, tad ātri vien iemācīsieties gramatiski pareizi uzdot jautājumu pasniedzējam svešvalodā, līdz ar to pierādīsiet, ka esat ne tikai uzmanīgi klausījies, bet drosmīgi sperat pirmos soļus valodas pielietojumā.

Kāda būs mācīšanas kvalitāte?

Visi pasniedzēji ir savas nozares profesionāļi ar atbilstošu izglītību un darba pieredzi savā jomā. Pasniedzēji regulāri apmeklē ne tikai profesionālās pilnveides kursus, bet piedalās semināros un dažādos pasākumos, kā arī seko visam jaunajam internetā. Tas nozīmē, ka mācīšana būs augstā kvalitātē, atbilstoši visām prasībām. Pasniedzēju pozitīvā un motivējošā attieksme jums palīdzēs veiksmīgi apgūt valodu.

Kādai jābūt mācīšanās kvalitātei?

Atcerieties, ka „viens nav karotājs”, tas nozīmē – ja gribat apgūt valodu, tad, lai cik laba būtu mācīšanas kvalitāte, pasniedzēja izvēlētās metodes un mācību materiāli, arī jums ir jāiegulda savs darbs. Tikai tad, ja rūpīgi sekosiet pasniedzēja ieteikumiem, aktīvi strādāsiet nodarbībās, veidojot dialogus, lasot, atbildot uz jautājumiem, iesaistoties lomu spēlēs un apgūstot gan jaunos vārdus, gan gramatiku, varat sasniegt savu mērķi – apgūt svešvalodu. 

Kā pārbaudīs iegūtās zināšanas? 

Regulāri tiks uzdoti mājas darbi un būs jāraksta testi. Kad saņemsiet izlabotos darbus, varēsiet pārliecināties, vai mācību vielu esat sapratis pilnībā, tas nozīmē, vai esat ieguvis jaunas zināšanas. Protams, ieraksti nodarbību apmeklējumu žurnālā atspoguļos testu rezultātus, bet īstā zināšanu pārbaude būs mirklī, kad telefonā atskanēs svešvaloda un pašam būs jāsniedz atbilde vai tad, kad uz ielas garāmgājējs paprasīs, kā nokļūt līdz kādai konkrētai vietai. Tad arī varēsies reāli izvērtēt, ko esat ieguvuši kursos.

Lai Jums veicas!
Izglītības centrs Durbe

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!