Warning message

The subscription service is currently unavailable. Please try again later.

Industrial Engineering & Management studiju programma

Ja esi radošs, labprāt iesaisties problēmu risināšanā, Tevi interesē uzņēmumā notiekošie procesi un to mijiedarbība, un Tu iespējams vēlētos kādu dienu izveidot savu uzņēmumu, tad bakalaura studiju programma Industrial Engineering & Management Fontys UAS universitātē Nīderlandē ir radīta tieši Tev!

Industrial Engineering & Management ir 4 gadu studiju programma, kas orientēta uz uzņēmuma darbības principu izpratni, optimizāciju un problēmu risināšanu tādās jomās kā ražošana, loģistika un iepirkumi. Programma aptver visus aspektus, kas attiecas uz veiksmīgu uzņēmuma darbības koordinēšanu un vadīšanu.

Studiju programma sniedz studentiem ne tikai teorētiskas zināšanas par uzņēmumā notiekošajiem procesiem, bet arī praktisku pieredzi sadarbībā ar Brainport Eidhoven reģiona uzņēmumiem.

  • Pirmajā studiju gadā Tu iegūsi zināšanas par ražošanas procesiem un tehnikām, izstrādāsi priekšlikumus īstiem uzņēmumiem, kas atrodas pārmaiņu procesā, kā arī apgūsi pamatzināšanas menedžmentā, ekonomikā un projektu vadīšanā. Praktiskajos darbos Tev būs jāmeklē atbildes uz jautājumiem „kā ražot efektīvāk?”, „kā organizēt jaunās rūpnīcas darbību?” un „cik izdevīga būtu ārpakalpojumu izmantošana?”.
  • Jau otrā mācību gada sākumā Tu mācīsies risināt problēmas, ar kurām ikdienas darbībā saskaras uzņēmumi. Kopā ar kursabiedriem, pasniedzējiem un sadarbības uzņēmumu pārstāvjiem Tu iesaistīties biznesa procesu uzlabošanā un pielietosi iegūtās zināšanas praksē.
  • Trešajā studiju gadā Tev būs iespēja izvēlēties mācību priekšmetus un iziet praksi kādā starptautiskā uzņēmumā, kuras laikā Tev būs jāpiedāvā un jāīsteno risinājums kādai uzņēmuma problēmai, piemēram, ražošanas izmaksu samazināšana vai jaunu tirgus segmentu apgūšana.
  • Pēdējā studiju gadā Tu kopā ar kursabiedriem izstrādāsi projektu, kura ietvaros palīdzēsi kādam starptautiskam uzņēmumam īstenot plānotās izmaiņas, piemēram, loģistikas ķēdes darbības optimizācija. Savukārt pēdējā semestrī izstrādāsi bakalaura darbu.

Jautāsi, kādas ir perspektīvas pēc programmas absolvēšanas? Iegūtās zināšanas un kvalifikācija ļaus Tev ieņemt tādus amatus kā ražošanas menedžeris (Production Manager), iepirkumu speciālists (Purchasing Manager) vai pat izpilddirektors (Chief Operating Officier). Vidējā alga – sākot no 4 500 EUR mēnesī!

Izvēlies studiju programmu Industrial Engineering & Management, kas sniegs Tev priekšrocības darba tirgū un gandarījumu par paveikto! Piesakies studijām Fontys UAS līdz pat 15. jūnijam.

Vairāk informācijas par universitāti un pārējām studiju programmām skaties šeit.  

 

Pieraksties jaunumu saņemšanai!

Uzzini par jaunāko un aktuālako informāciju par valodu kursiem, izglītību ārzemēs, vasaras nometnēm, ka arī par īpašiem piedāvajumiem, pieraksties!